KUDIRKOS NAUMIESČIO KULTŪROS CENTRAS

Apie mus

Pranešimas apie parengtas reorganizavimo sąlygas ir būsimą reorganizavimą

Vykdant Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimą Nr. T-75 „Dėl sutikimo reorganizuoti Šakių rajono savivaldybės biudžetines įstaigas Kudirkos Naumiesčio kultūros centrą, Sintautų kultūros centrą, Griškabūdžio kultūros centrą, Lukšių kultūros centrą ir Gelgaudiškio kultūros centrą, prijungiant juos prie Šakių kultūros centro“, sudarytas „Šakių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų Kudirkos Naumiesčio kultūros centras, Sintautų kultūros centras, Griškabūdžio kultūros centras, Lukšių kultūros centras, Gelgaudiškio kultūros centras reorganizavimo prijungimo būdu prie Šakių kultūros centro sąlygų aprašas“ (Reorganizavimo sąlygų aprašas).

Dėl Reorganizavimo sąlygų aprašo kreiptis į Kudirkos Naumiesčio kultūros centrą, el. p. kudirkos.naumiestis.kc@gmail.com.

TS-del-sutikimo-reorganizuoti-2022-m.-vasario-18-d.-Nr.-T-75

Reorganizavimo-salygos-projektas


Kudirkos Naumiesčio kultūros centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis struktūrinį padalinį – Panovių laisvalaikio salę. Centras – Lietuvos kultūros centrų asociacijos ir Lietuvos mėgėjų teatrų asociacijos narys, aktyviai dalyvaujantis veikloje.
Pagrindinis kultūros centro uždavinys – rūpintis vertingiausių vietos kultūros tradicijų gyvybingumu ir tęstinumu, kultūros paveldo išsaugojimu, skatinti mėgėjų meninę veiklą, propaguoti profesionalųjį meną, organizuoti prasmingą gyventojų laisvalaikį, rūpintis kultūros formų įvairumu.
Kultūros centras palaiko glaudžius ryšius su seniūnija, Vinco Kudirkos gimnazija, Vinco Kudirkos muziejumi, kitomis miesto įstaigomis, organizacijomis, seniūnijos bendruomenėmis.
2014 metų pavasarį buvo baigta kultūros centro pastato rekonstrukcija. Atsinaujinusioje kultūros įstaigoje yra sudarytos puikios sąlygos kūrybinei veiklai, įrengta jauki žiūrovų salė, sutvarkyta aikštė.

 

 

 

 

 

 

Kultūros centro erdvė

20160125_103750

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA