KUDIRKOS NAUMIESČIO KULTŪROS CENTRAS

Korupcijos prevencijos programa

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos vykdymą ir kontrolę Kudirkos Naumiesčio kultūros centre –  Kultūrinės veiklos organizatorė – kultūrinių projektų vadovė Edita Šlakaitienė (paskirta Kudirkos Naumiesčio kultūros centro direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V-8), tel. Nr. 8 61095459, el. paštas: kudirkos.naumiestis.kc.@gmail.com.