KUDIRKOS NAUMIESČIO KULTŪROS CENTRAS

Korupcijos prevencija

Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją

Ši funkcija nustatyta Korupcijos prevencijos ir vidaus kontrolės nuostatuose ir darbuotojų pareigybių aprašymuose. 

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos vykdymą ir kontrolę Kudirkos Naumiesčio kultūros centre –  Kultūrinės veiklos organizatorė – kultūrinių projektų vadovė Edita Šlakaitienė (paskirta Kudirkos Naumiesčio kultūros centro direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V-8), tel. Nr. 8 61095459, el. paštas: kudirkos.naumiestis.kc.@gmail.com.