KUDIRKOS NAUMIESČIO KULTŪROS CENTRAS

Apie mus

Kudirkos Naumiesčio kultūros centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis struktūrinį padalinį – Panovių laisvalaikio salę. Centras – Lietuvos kultūros centrų asociacijos ir Lietuvos mėgėjų teatrų asociacijos narys, aktyviai dalyvaujantis veikloje.
Pagrindinis kultūros centro uždavinys – rūpintis vertingiausių vietos kultūros tradicijų gyvybingumu ir tęstinumu, kultūros paveldo išsaugojimu, skatinti mėgėjų meninę veiklą, propaguoti profesionalųjį meną, organizuoti prasmingą gyventojų laisvalaikį, rūpintis kultūros formų įvairumu.
Kultūros centras palaiko glaudžius ryšius su seniūnija, Vinco Kudirkos gimnazija, Vinco Kudirkos muziejumi, kitomis miesto įstaigomis, organizacijomis, seniūnijos bendruomenėmis.
2014 metų pavasarį buvo baigta kultūros centro pastato rekonstrukcija. Atsinaujinusioje kultūros įstaigoje yra sudarytos puikios sąlygos kūrybinei veiklai, įrengta jauki žiūrovų salė, sutvarkyta aikštė.

Kultūros centro erdvė

20160125_103750

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA