KUDIRKOS NAUMIESČIO KULTŪROS CENTRAS

Panovių laisvalaikio salė

1957 m. susijungus keliems mažiems ūkiams buvo sukurtas Šešupės tarybinis ūkis. Kultūrinis gyvenimas vyko vadovaujant Simui ir Onai Kudirkams. Veiklos ugnelė buvo apėmusi ūkio specialistus, darbininkus, vairuotojus. Šios ugnelės įvairūs laikmečiai neįstengė visiškai užgesinti. Nors tuo metu nebuvo salės ir scenos, repeticijos vykdavo senojoje kontoroje.
1959 m. pastatyti kultūros namai, kuriems suteiktas profsąjunginio klubo statusas. Pirmoji kultūrinio darbo darbuotoja buvo Antanina Jucaitienė. Tai buvo moteris-entuziastė, mažai ragavusi mokslo, bet daug sugebėjusi nuveikti.
1961 m. jau atsirado ūkio choro teatro, tautinių šokių, pučiamųjų orkestro kolektyvas. Chorui vadovavo A.Budzinauskas, tautinių šokių žingsnelių mokė O. Kudirkienė. Teatro vadovas buvo S. Kudirka, kuris per keletą metų paruošė stambius veikalus: „Petrą kurmelį“, Žemaitės, A.Vienuolio „Prieblandoje“, B. Mackonio „Ulijona“, P. Cvirkos „Žemė maitintoja, K. Sajos „Buvo buvo kaip nebuvo“.
Meno vadovai nuolat keitėsi. Vėliau chorui 1966 m. vadovavo Jonas Kirkilas, 1967 m. Judita ir Aleksas Bražiūnai. 1967 m. teatrui vadovavo Lina Bunikienė, 1968 -70 m. Gražina Rimeikaitė. 1973 m. Nors ir kolektyvai keitėsi, tačiau nuolat lydėjo ansambliai, kaimo kapela. Keičiantis vadovams, kurį laiką kapelai vadovavo Vidmantas Kubilius. 1987 metais teatro vadovavimą perėmė Teresė Durstinienė, tautinių šokių kolektyvą Danutė Gineikienė, ansamblį A. Danilevičienė, kaimo kapelą V. Sprainaitis. Atsirado ir šiuolaikinių šokių grupė, kuriam vadovavo I. Durstinaitė. Vėliau įkūrė ir dar pora metų vadovavo vaikų folkloriniui ansambliui.
Keičiantis ne tik kolektyvų vadovams, bet ir darbuotojams vis atsiranda naujų kolektyvų, naujų veidų ir jaunimo entuziastų. 2016 m., laisvalaikio salėje, pradėjo dirbti bei vadovauti kolektyvams Rūta Bučinskaitė. Tais pačiais metais atsirado kitokia užimtumo su jaunimu kryptis, įkuriant jaunimo lėlių teatrą. Taip pat tęsiant šokių kolektyvų veiklos tradiciją, subūrė ir merginų tautinių šokių grupę. Šie kolektyvai iširo 2019 m. Nuo 2019 m,. vis dažniau šokio ritmu Panovius garsina, vaikų šiuolaikinio šokio kolektyvas „Judesiukas“, kuriam vadovauja Ingrida Jašinskaitė.