KUDIRKOS NAUMIESČIO KULTŪROS CENTRAS

Mėgėjų teatras „Savi”

Vadovė Irma Puodžiukaitienė. Tel. 8  62255972

Teatras susikūrė 2001 metais (teatro įkūrėja ir ilgametė režisierė Laima Mockevičienė). Nuo 2022 metų sausio mėnesio mėgėjų teatrui „Savi” vadovauja Irma Puodžiukaitienė.

Į kolektyvą atėjo įvairių profesijų žmonės: mokytojai, ūkininkai,  kultūros darbuotojai, pasienietis, veterinarijos felčeris, stalius, baleto artistė… Nuo pirmųjų spektaklių iki šių dienų pačius ryškiausius vaidmenis scenoje kuria Artūras Pečkaitis, Zofija Jankauskienė.

Pirmoji premjera įvyko 2002 metais, vaidinome nuotaikingą A. Griciaus komediją “Palanga”. Su spektakliu pasirodėme beveik visose rajono kultūros įstaigose, dalyvavome “Baltijos rampoje ” Kaune, respublikinėje “Atspindžių” apžiūroje. Vaidmenis kūrė net dešimt aktorių, kurie, laikui bėgant, keitėsi, o kai kurių neturime gyvųjų tarpe.

2003 metais kolektyvas pirmą kartą dalyvavo Pasaulio lietuvių Dainų šventėje.

Per teatro gyvavimo laikotarpį teatralizuota nemažai kultūros centre vykstančių renginių, sukurta ir žiūrovams parodyti: Moljero “Miestelėnas-bajoras”, poezijos spektaklis pagal Šekspyro sonetus “Ir meilė, ir svajonė, ir daina”, pagal Mačernį “Gyvenimas – tai geidžiamas apsigavimas”, G. Kanovičiaus “Sveikas ir sudie, kalėjime”, Donelaičio “Metai”, A. Griciaus “Buvo buvo, kaip nebuvo”, publicistinis spektaklis pagal Vydūną ir V. Kudirką “Būkim šviesos ir tiesos vaikai”.

2018 metais teatrui suteikta I-oji kategorija.